Generel Fortrolighedserklæring

Hos smartphoto mener vi, at beskyttelsen af private oplysninger er yderst vigtig. For at kunne gøre brug af vores service, har vi brug for nogle oplysninger fra dig. I denne Fortrolighedserklæring kan du læse, hvad vi præcis gør, med disse oplysninger og det juridiske grundlag for denne behandling.

Denne "Generelle Fortrolighedserklæring" organiserer behandlingen af dine personlige oplysninger for den ansvarlige for behandlingen: smartphoto Nordic AB med konto Östergatan 39, 211 22, Malmö, Sverige. Firmaet er registreret ved det svenske Bolagsverket med organisationsnummer 556334-8100 (herefter: “smartphoto”).

Denne Generelle Fortrolighedserklæring omfatter dine rettigheder og forpligtelser med hensyn til smartphoto og kan ændres eller opdateres. Vi råder dig at læse den godt igennem og regelmæssigt gennemgå den igen.

Artikel 1 – Generelt

Smartphoto efterlever med den Aktuelle Generelle Fortrolighedserklæring også EU-forordning 2016/679 af 27. april 2016, omhandlende beskyttelsen af personoplysninger (herefter Generel databeskyttelsesforordning eller "GDPR").

Databeskyttelsesrådgiver/Data Protection Officer (DPO)
Det er databeskyttelsesrådgiver/DPO's pligt at sikre, at virksomhedens privatlivspolicy overholder den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Databeskyttelsesrådgiver/DPO fungerer som rådgiver for kontroller eller processer. Vedkommende skal også fungere som kontaktperson for Datatilsynet. Databeskyttelsesrådgiver/DPO kan kontaktes via e-mail: dpo.dk@smartphoto.com.

Artikel 2 – Personoplysninger

2.1. Personoplysninger du deler med os:

- Kategori 1: uden tilmelding: din IP-adresse;
- Kategori 2: ved tilmelding via hjemmesiden/appen til oprettelse af en konto: din adgangskode, e-mailadresse og persondata du har valgt at angive i din profil såsom fornavn eller personlige anledninger i kalender funktionen;
- Kategori 3: dit for- og efternavn, adresse for levering; dine betalings- og faktureringsoplysninger ved bestilling;
- Kategori 4: ved tilmelding til vores nyhedsbrev: din e-mailadresse;
- Kategori 5: billeder, som du overfører eller uploader for levering af varerne;
- Kategori 6: via cookies: se artikel 9. - Kategori 7: overførsel til tredjeparter: din IP adresse, e-mail adresse, bestillingsdata og anden elektronisk data.

AktivitetEksemplerSammenhæng
Kategori 1:
Ved brug af smartphotos service uden registrering
Din IP adresse, præferencerHvis du skaber et fotoalbum uden at oprette en konto vil din IP adresse og præferencer blive gemt
Kategori 2:
Registrering af smartphoto konto
Din e-mail adresse, kodeord og alle andre personlige detaljer du har angivet, såsom dit navn, personlige anledninger i kalender funktionenNår du opretter en konto hos smartphoto behøves nogle personlige oplysninger. Andre oplysninger kan fritt angives
Kategori 3:
Bestilling og levering
Dit navn, e-mail adresse og betalings/fakturerings oplysningerDette er standard data for bestilling og leveringer
Kategori 4:
Tilmelding af nyhedsbrev
Din e-mail adresseHvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev vil gemme din e-mail adresse
Kategori 5:
Overførsel af billeder
Dine billederBilleder du uploader til din konto bliver gemt hos os
Kategori 6:
Cookies
Information om dine klik og visnings adfærd på sitet eller andre online smartphoto tjenester, enheder, IP adresse, type af internet browser, lokaliseringsdata, præferencer...Særlig information indsamles med cookies. Du kan læse om dette i Artikel 9.
Kategori 7:
Overførsel til tredjeparter
Din IP adresse, e-mail adresse, bestillingsdata og anden elektronisk dataSærlig information sendes til vores partnere når, for eksempel, du vælger at skrive en anmeldelse om smartphoto eller vælger en rabatkode fra vores partners netværk. Mere information om dette i Artikel 3.3

2.2. Smartphoto kan indsamle oplysninger om dig (Personoplysninger) på forskellige måder:

  • via cookies (se nedenstående);
  • ved tilmelding på og brug af hjemmesiden/appen.

Artikel 3 – Formål med behandling

3.1. Almene formål:

Smartphoto bruger de indsamlede Personoplysninger kun til følgende formål:

- Kategori 1: Din IP-adresse til forsendelse og forbedring af hjemmesiden/appen og optagelse af Personoplysninger i anonym statistik, hvoraf specifikke personers eller virksomheders identitet ikke kan afledes. Retsgrundlaget herfor er, at det giver smartphoto mulighed for fortsat at forbedre service og hjemmeside/app. Via IP-adressen bearbejdes de geografiske oplysninger også via Google. Desuden husker vi dine præferencer, så vi på den måde kan give dig passende rådgivning.
- Kategori 2:adgangskode og e-mailadresse (og persondata to har valgt at angive i profilen)med henblik på administration af din konto på denne hjemmeside/app, med som retsgrundlag udførelsen af en aftale, som du anmodede om, og, hvis det er angivet af dig, ydermere tilsendelse af direkte markedsføring, med dit udtrykkelige forudgående samtykke som retsgrundlag.
- Kategori 3: dit for- og efternavn og adresseoplysninger til levering, betaling og fakturering af de produkter, du har bestilt. Retsgrundlaget herfor er ydelse af en service, som du har anmodet om. Du kan ved hver bestilling vælge, at give os tilladelse til at bevare dine betalingsoplysninger. Vi bevarer dem kun som en ekstra service, hvis du ønsker det.
- Kategori 4: din e-mailadresse med henblik på tilsendelse af direkte marketing, nyhedsbreve, tilbud og kampagner. Retsgrundlaget herfor er din eksplicitte, forudgående accept heraf.
- Kategori 5:billeder, som du overfører eller uploader for levering af varerne;
- Kategori 6:cookies, se artikel 9 for yderligere information.
- Kategori 7: din IP adresse, e-mail adresse og særlig bestillingsdata overføres sikkert til vores partners til det formål at udføre den anmodede handling. Disse handlinger kan inkludere at skrive en anmeldelse om smartphoto eller modtagelse af rabatkode fra vores partners netværk.
Derudover overføres informationen for sikkerhed og regnskabsmæssige formål. Derfor baserer smartphoto implementeringen på en aftale du har anmodet om og hvor nødvendigt, din forudgående tilladelse.

Du er ikke forpligtet til at dele dine Personoplysninger, men vær opmærksom på, at det er umuligt at levere bestemte servicer, hvis du nægter at samarbejde herom.

3.2. Direkte marketing:

Personoplysningerne vil også blive brugt til direkte markedsføring, hvis du har accepteret det.

Hvis du allerede er optaget på vores mailingliste for at modtage markedsføringsmateriale i elektronisk form, kan smartphoto bruge dine oplysninger til at sende direkte markedsføring, elektronisk eller per post, omkring smartphoto og deres servicer.

Denne tilladelse kan altid nemt trækkes tilbage, uden begrundelse og gratis. Det kan fx gøres via det afmeldingslink til samme formål, som er at finde på alle e-mailbeskeder med reklame-indhold. Du kan også tage kontakt via e-mail: kundeservice@smartphoto.dk eller sende et brev til nedenstående adresse:

smartphoto Nordic AB
Östergatan 39,
211 22 Malmö
Sverige

3.3. Deling med tredjepart

Smartphoto vil aldrig dele dine Personoplysninger med tredjepart uden din tilladelse hertil, med undtagelse af:
- virksomheder, der direkte eller indirekte er forbundet med smartphoto for at varetage en af de ønskede servicer (såsom levering af de bestilte varer).
- Virksomheder som smartphoto har indgået et partnerskab med såsom rabatkode netværker eller anmeldelse platforme. Dataen overføres til tredjeparter med tilstrækkelig beskyttelse såsom enkryptering eller pseudonymisering således at din private data altid er garanteret.

Smartphoto vil gøre en rimelig indsats for at informere dig på forhånd, hvis smartphoto deler dine oplysninger med de pågældende tredjeparter, men du giver også samtykke til, at dette ikke er teknisk eller kommercielt muligt under alle omstændigheder.

Vi vil oplyse om at vi importerer dine kontaktoplysninger til Facebook for at sende annoncer fra vore Facebook side og du kan når som helst give besked hvis du vil ikke vil dette.

Smartphoto vil ikke sælge, udleje, distribuere eller stille dine Personoplysninger til rådighed for tredjepart for kommercielle formål, medmindre som angivet ovenfor eller med udtrykkelig forudgående tilladelse hertil.

3.4. Lovmæssige krav:

I sjældne tilfælde kan det forekomme, at smartphoto skal dele dine Personoplysninger i henhold til en retskendelse eller for at overholde uomgængelige love eller bestemmelser. Smartphoto vil gøre et rimeligt forsøg på at informere dig på forhånd i denne henseende, medmindre dette er underlagt lovmæssige begrænsninger.

Artikel 4 – Varighed af behandlingen

Personoplysningerne opbevares og behandles af os så længe, det er nødvendigt for udførelsen af vores forpligtelser i henhold til kontraktforholdet mellem dig og smartphoto.
- Kategori 1: uden tilmelding: din IP-adresse for varigheden af dit besøg på hjemmesiden/appen.
- Kategori 2: adgangskode og e-mailadresse (og persondata to har valgt at angive i profilen) opbevares under kundeforholdets varighed.
- Kategori 3: dine adresseoplysninger i anledning af bestillingen opbevares under kundeforholdets varighed.
- Kategori 4: din e-mailadresse opbevares under kundeforholdets varighed.
- Kategori 5: alle billeder uploadede til din brugerprofil opbevares i 24 måneder. Hvis en ny bestilling bliver lagt opbevares billederne 24 måneder til. Hvis billederne uploades eller bruges til en bestilling uden brugerprofil opbevares de i en måned.
- Kategori 6: cookies, se artikel 9.
- Kategori 7: Dataen gemmes under en begrænset tidsperiode enligt det kontrakt smartphoto har ingået med sin partner.

Artikel 5 – Dine rettigheder

5.1. Ret til adgang og inspektion:

Du har til enhver tid ret til gratis indsigt i de Personoplysninger, samt den brug, som smartphoto gør af dine Personoplysninger.

5.2. Ret til forbedring, sletning og begrænsning:

Det står dig frit for, ikke at dele dine Personoplysninger med smartphoto. Desuden har du retten til altid at kunne bede os om at tilpasse, tilføje eller slette dine Personoplysninger. Du anerkender, at i tilfælde af afslag på kommunikation eller anmodning om fjernelse af Personoplysninger er visse tjenester og produkter ikke tilgængelige.
Du kan desuden anmode om at begrænse behandlingen af dine Personoplysninger.

5.3. Ret til indsigelse:

Du har også ret til at modsætte dig behandling af dine Personoplysninger af alvorlige og legitime grunde.
Desuden har du altid ret til at modsætte dig brugen af Personoplysninger, for eksempel at importere dine kontaktoplysninger til Facebook til direkte marketing; i et sådant tilfælde behøver du selvfølgelig ikke begrunde din indsigelse.

5.4. Ret til gratis dataoverførsel:

Du har ret til at modtage dine Personoplysninger, der behandles af smartphoto i en struktureret, tilgængelig og maskinlæsbar form og/eller form. Du kan også vælge, at få dem overført til en anden ansvarlig part.

5.5. Ret til tilbagetrækning af samtykke:

I det omfang behandlingen er baseret på dit forudgående samtykke, har du ret til at tilbagekalde denne tilladelse.

5.6. Udøvelsen af dine rettigheder:

Du kan udøve dine rettigheder, ved at kontakte os med henblik herpå, det kan være via e-mail til kundeservice@smartphoto.dk eller per post til:

smartphoto Nordic AB
Östergatan 39,
211 22 Malmö
Sverige

5.7. Klageret:

Du har ret til at klage ved Datatilsynet: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, Tlf. +45 33 19 32 00, e-mail: dt@datatilsynet.dk. Fremsættelse af et krav om erstatning ved den civile domstol vil efterfølgende stadig være mulig, skulle du lide skade som følge af forkert behandling af dine Personoplysninger.

Artikel 6 – Sikkerhed og fortrolighed

6.1. Vi har udviklet sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine Personoplysninger, som anvendes på teknisk og organisatorisk plan, for at forekomme ødelæggelse, tab, forfalskning, ændring, uautoriseret adgang af eller fejlagtig deling med tredjeparter af Personoplysninger, samt enhver anden uautoriseret behandling af disse oplysninger.

6.2. Smartphoto kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader som følge af en tredjeparts af ukorrekte eller ulovlige brug af Personoplysninger. Du garanterer, at du har fået tilladelse fra de personer, der er medtaget på det billede, du har indsendt eller uploadet, at der ikke er copyright på de billeder, du sender os, og hvis der er ophavsret eller anden ret til billeder, at du i det tilfælde har disse rettigheder, og at du vil kompensere eller skadesløsholde smartphoto i tilfælde af ethvert krav fra en tredjepart mod smartphoto på grund af ulovlig behandling af vedkommendes Personoplysninger.

6.3. Du skal til enhver tid overholde sikkerhedsforskrifterne, for eksempel ved at forhindre uautoriseret adgang til dit login. Du er derfor udelukkende ansvarlig for brugen af vores servicer via din computer, din IP-adresse og dine identifikationsoplysninger samt for deres fortrolighed.

Artikel 7 – Adgang fra tredjepart

7.1. For at behandle dine personoplysninger giver vi vores medarbejdere adgang til dine personlige data, i det omfang det er nødvendigt for at opnå de beskrevne formål med behandlingen.

7.2. Vi garanterer et tilsvarende beskyttelsesniveau ved at gøre kontraktlige forpligtelser gældende over for de medarbejdere og ansatte, der ligeledes er underlagt denne Fortrolighedserklæring.

7.3. For at garantere optimal service har kundeservice adgang til din konto, og kun i forbindelse med levering af vores servicer til dig.

Artikel 8 – Erklæring til kommissionen for beskyttelse af personlige oplysninger

Til denne behandling af personoplysninger blev der afgivet en erklæring til den Belgiske Kommissionen for beskyttelse af personlige oplysninger. Du kan til enhver tid kontakte denne myndighed:

- per post:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel - België

- per telefon:
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35

- per e-mail:
contact@apd-gba.be


Artikel 9 – Cookies

9.1. Hvad er cookies?

En "cookie" er en lille fil, der udsendes af smartphoto-serveren og placeret på harddisken på din computer. De oplysninger, som lagres i disse cookies, kan kun læses af os og kun under et besøg på hjemmesiden eller i appen.

9.2. Hvorfor bruger vi cookies?

Vores hjemmeside og mobil-app bruger cookies og lignende teknologier til at skelne mellem dine brugerpræferencer og andre brugeres præferencer på vores hjemmeside/app. Det hjælper os med at levere en bedre brugeroplevelse, ved fx at kunne udfylde bestemte oplysninger for dig, så du ikke selv behøver at gøre det hver gang, du besøger vores hjemmeside, og det giver os også mulighed for at optimere dem.
Som et resultat af nylige lovændringer er alle websteder og mobil-apps rettet mod bestemte dele af Den Europæiske Union forpligtet til at anmode om tilladelse til brug eller lagring af cookies og lignende teknologier på dine computere eller mobile enheder. Denne Cookie Policy giver dig tydelig og komplet information om de cookies, vi gør brug af og deres formål. Denne Cookie Policy er en central del af den Generelle Fortrolighedserklæring.

9.3. Cookie-typer:

Selv om der findes forskellige typer af cookies, der varierer med hensyn til funktionalitet, oprindelse eller opbevaringstid, skelner lovgivningen hovedsageligt mellem funktionelle eller teknisk nødvendige cookies på den ene side og alle andre cookies på den anden side.

Vores hjemmeside bruger udelukkende følgende cookies:

Funktionelle cookies
NavnFunktion
Autentificeringscookies
"Husk mig"
Identifikation af brugeren ved indlogning.
Brugercookies
‘Livsstilsidentificering’
Husker hvad brugeren gøre på sitet eller i appen.
Brugerflade-cookies Anvendes til at huske brugerens præferencer.
Tracking cookies Google AnalyticsAnvendes til fastlæggelse af den besøgendes surfing-adfærd.Ikke-funktionelle cookies
NavnFunktion
Tracking cookiesAnvendes til fastlæggelse af den besøgendes surfing-adfærd.
Social plug-in tracking cookiesAnvendes til at tilbyde moduler til sociale medier på hjemmesiden og i appen, såsom en like-knap fra facebook, dele-knap til Pinterest eller muligheden for at retweete en besked.


For cookies placeret af tredjepart (herunder men ikke begrænset til Google Analytics, Affiliate networks, Google Maps, Google Ads, Bing Search Marketing, Facebook) henviser vi til disse parters erklæringer, som er tilgængelig på de pågældende parters hjemmesider. Bemærk: vi har ingen indflydelse på hverken indholdet af erklæringen eller indholdet af cookies fra denne tredjepart.
For yderligere information om cookies fra Google Analytics henvises til den officielle Privacy Policy fra Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=da).

9.4. Dit samtykke:

I løbet af kort tid vil du få spørgsmålet om at tillade forskellige typer af cookies når du besøger sitet eller appen for første gang. Du kan godkende eller nægte cookies per kategori. Derfra kan du ændre indstillingerne for cookies på vores site/app når som helst via linket nederst på siden/appen, og dermed tilbagekalde dit samtykke.
Første gang du besøger sitet eller appen kan du nægte at tillade brug af disse cookies ved at vælge "Tillad ikke" i dialogboksen.
Du kan også nægte eller blokere cookies ved at ændre indstillingerne i din browser. Deaktivering av cookies eller at nægte brug af cookies kan betyde at du måske ikke kan benytte alle funktioner på sitet eller i appen.
Hvis du har yderligere spørgsmål eller kommentarer til behandlingen af dine Personoplysninger, så bedes du kontakte os

via e-mail; kundeservice@smartphoto.dk,

eller per post til
smartphoto Nordic AB
Östergatan 39,
211 22 Malmö
Sverige

eller telefonisk via 43 64 43 54.

Yderligere oplysninger om cookies er at finde på: http://www.allaboutcookies.org
Yderligere information om "online behavioural advertising" og "online privacy" er at finde her: http://www.youronlinechoices.eu/

Artikel 10 – Gældende lov og jurisdiktion

Denne Almene Fortrolighedserklæring administreres, fortolkes og udføres i overensstemmelse med dansk lov, der er eksklusivt gældende herfor.
Retten i Gent er eksklusivt bemyndiget til at dømme i enhver tvist, der måtte opstå som følge af fortolkning eller implementering af denne Fortrolighedspolitik.
I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske Fortrolighedspolitik Policy og den nederlandske, vil den nederlandske version have forrang.